سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمن سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشینهای کشاورزی
محمد لغوی – استاددانشگاه شیراز
داریوش زارع – استادیاردانشگاه شیراز
فرزانه خورسندی کوهانستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

جهت جداسازی رطوبتی انجیر سبز استهبان از دو روش استفاده شدهاست که یکی استفاده از نیروی گریز از مرکز و دیگری استفاده از تسمه نقاله میباشد. در روش استفاده از نیروی گریز از مرکز از یک مخروط ناقص دوار استفاده شدهاست که قابلیت چرخیدن در سرعتهای متفاوت توسط یک موتور را دارد. در این روش انجیرها بر اساس رطوبتی که دارند هر یک تا محدوده خاصی از وجه جانبی مخروط بالا میروند. فاکتور مورد نظر در این شیوه جداسازی، سرعت حرکت مخروط، جنس داخلی مخروط و زمان تغذیه انجیرها به داخل دستگاه میباشد.انجیرها به دلیل دارا بودن ضریب اصطکاک متفاوت در هر گروه رطوبتی از یکدیگر جدا میشوند. در روش دیگر از یک تسمه نقاله استفاده شدهاست. تسمه نقاله نیز توانایی حرکت در سرعتهای مختلف را دارا میباشد. علاوه بر این زاویه قرارگیری تسمه نقاله با استفاده از یک پیچ بدون انتها در یک سر دستگاه قابل تنظیم است.در این روش، آزمایشات در سرعت و شیب تسمه نقاله و زاویه قرارگیری ناودانی تخلیه متفاوت انجام شدهاند. انجیرها بر اساس دارا بودن ضریب اصطکاک و مقاومت غلتشی متفاوت به گروههای متفاوت رطوبتی دسته بندی میشوند. نتایج آزمایشات نشان داد که هر دو روش با دقت قابل قبول ۷۹ و ۷۵ درصد(مخروط دوار و تسمه نقاله) توانایی جداسازی انجیرهای سبز استهبان را بر اساس رطوبت دارا میباشند.اثر سرعت، زمان تغذیه و جنس مخروط و همچنین اثر متقابل سرعت ×زمان و زمان ×جنس بسیار معنیدار بود. درروش استفاده از تسمه نقاله نیز اثر سرعت و زاویه قرارگیری تسمه و زاویه ناودانی تخلیه کاملا معنیدار بودهاست.