سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

توران همتی حقیقی – کارشناسی ارشد ، مهندسی شیمی گرایش گاز ، دانشجوی دانشکده مهندسی شیراز ،
محمدرضا رحیم پور – دکترا ، مهندسی شیمی ، استاد دانشکده مهندسی شیراز ، بخش مهندسی شیمی ، ن

چکیده:

در واحد های نم زدایی پالایشگاههای گاز، از برجهای جذب سینی دار ویا آکنده نامنظم استفاده میشود که مقدار قابل توجهی از گلایکول از طریق فاز گاز هرز می رود. در این مقاله امکان استفاده از آکنه های منظم در برجهای نم زدایی از طریق مطالعه وبررسی ومقایسه با آکنه های نامنظم ، با انگیزه کاهش هرزروی گلایکول و کاهش میزان آب در گاز خروجی ، مد نظر می باشد.برای این منظور نرم افزاری تهیه شده است ، که برج جذب را در حالتهای آکنه منظم و نا منظم شبیه سازی میکند و اثر عوامل مختلف را مورد بررسی قرار می دهد . که طبق نتایج به دست آمده مشخص می شودکه با در نظر گرفتن تمام عوامل موثر ، بهترین حالت برج جذب با آکنه منظم می باشد.