سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید ایمانی مقدم – دانشجوی مهندسی عمران مقطع کارشاسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک
کیوان اسماعیل پورلنگرودی – دانشجوی مهندسی عمران مقطع کارشاسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک
نوید ولیزاده قره آغاجی – دانشجوی مهندسی عمران مقطع کارشاسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک
یونس علیزاده – دانشیاردانشکده مکانیک و سرپرست آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشگاه صنعت

چکیده:

بتن سبک غیرسازه ای با وزن مخصوصی کمتر از ۰۸۸ کیلوگرم بر متر مکعب، به عنوان تیغه های جداساز و عایق های صوتی در کف بسیارموثر است. مزیت عمده آن، کاهش هزینه های لازم برای گرمایش یا سرمایش ساختمان و کاهش انتقال صوت بین طبقات و فضاهای ساختمان است. الیاف پلی پروپیلن از جمله موادی هستند که با هدف بهبود خواص بتن درآن به کار گرفته می شوند. افزودن الیاف به گونه ای باعث مسلح شدن بتن نیز می شود. بطوری که هنگام آزمون فشاری، علاوه بر تغییرات مقاومت فشاری, آزمونه ها تاکرنش چشمگیری بدون گسیختگی تغییرشکل می دادند. با توجه به این مشاهدات وآزمایش های مشابهی که پیش ازین برروی تأثیرالیاف برخواص مقاومتی بلوکهای گچی انجام شد، برآن شدیم تا تاثیر درصد جرمی الیاف را بر میزان کرنش قبل ازگسیختگی، نحوه ازهم پاشیدگی وخواص فشاری و خمشی بتن سبک غیر سازه ای بررسی نماییم. نمونه ها با درصدهای جرمی مختلف الیاف در قالب های فشاری و خمشی ساخته شدند و با تجهیزات آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشگاه صنعتی امیرکبیرکه قادر به نمایش تنش وکرنش در هر لحظه بودند، تحت بارگذاری قرار گرفتند. درنمونه های خمشی شاهد بهبود مقاومت با افزایش درصد الیاف بودیم ولی در رابطه با نمونه های فشاری رابطه ی مستقیمی یافت نشد وآنچه مشهود بود لزوم وجود درصد بهینه ای از الیاف برای بهبود مقاومت فشاری است. همچنین افزایش میزان الیاف باعث افزایش کرنش تسلیم آزمونه ها قبل از گسیختگی شد