سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود پاداش – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان
هنگامه کشاورز –
جواد احمدی شکوه –
فرحناز مهنا –

چکیده:

آرایه های خطی یکنواخت ساده ترین شکل هندسی ممکنی است که آرایه ای ازسنسورهای یکسان دراین مقاله هایدروفون ها را می توان بصورت خطی و با فاصله ای یکسان از هم دیگر قرار داد دراین مقاله مقایسه ای برروی عملکرد الگوریتمهای تخمین جهت ورود برای آرایه ای خطی و یکنواخت متشکل از هایدروفون ها درکاربردهای مخابرات زیرآب صورت میگیرد نتایج این مقایسه نشان میدهد که الگوریتم MUSIC دارای تفکیک پذیری بهتری درمقایسه با سایر الگوریتم ها می باشد.