سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ضرغام عزیزی – کارشناس ارشد محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان
علی رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

این پروژه تحقیقی تطبیقی درسال ۸۸-۸۹ باتعدادشش لاین پیشرفته حاصل ازآزمایشات به نژادی تریتیکاله شام للاینهای ET- 84 -15 , ET- 84-6 , ET- 82-15 , ET-79-17, ET- 84-19 , ET- 84– ۱۷ با شاهد JUANILO 92درمناطق سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمددر ۲ مزرعه متعلق به زارعین درشهرستان بویراحمد تحت مقایسه قررگرفت آزمایش برروی هفت تیمار و درسه تکرار درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا گردید پس از تعیین زمین تجزیه شیمیایی خاک انجام و سپس عملیات خاکورزی زمین انجام شد بذورارقام پس از ضدعفونی با سموم مناسب درهفت خط به طول ۱۰ متر و به فاصله ۲۵ سانتیمتر به میزان ۴۵۰ عددبذر درمتر مربع کشت شد روش کاشت بوسیله دست با دقت بالا انجام میگیرد مراقبت های معمول زراعی مطابق عرف منطقه صورت پذیرفت یادداشت برداری ها از صفات مهم زراعی از قبیل عملکرددانه تعداددانه درخوشه طول سنبله ارتفاع گیاه تعدادروز تا ظهور خوشه دهی تعدادروز تا رسیدگی فیزیولوژیکی خسارت سرما خسارت آفات و بیماریها مورد بررسی قرارگرفتند پس از برداشت وزن هزاردانه و میزان عملکرد تعیین گردید