سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی مهرکیش – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود طهانی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه نوروزی غضبی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک
حمید غضنفر – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک

چکیده:

سیستمهای هیبرید – الکتریک با توجه به طرز قرار گرفتن اجزای مختلف سیستم انتقال قدرت و نقش هر یک در تامین توان حرکتی خودرو به سه دسته استاندارد هیبرید سری ، هیبرید موازی و هیبرید سری – موازی تقسیم می شوند، که هر یک از آنها نیز انواع مختلفی از چیدمان را در بر می گیرد. البته دسته های مختلف دیگری نیز در قالب های ترکیبی وجود دارند. بررسی انواع این سیستم ها و مقایسه عملکرد و نحوه ی اثر هر کدام از جمله مهمترین موضوعاتی است که می تواند در گزینش مناسب هر سیستم در روند دورگه کردن یک خودروی هدف تاثیرگذار باشد. از همین رو و با توجه به اهمیت پارامتر عملکرد در انتخاب بهترین سیستم انتقال قدرت در این مقاله تلاش می گردد، تا مقایسه ای بین عملکرد سه سیستم سری، پیش موازی و پس موازی صورت گیرد. در انتها نیز این موارد به صورت مقایسهی عملکردی در چند نمودار بررسی می گردند