سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحامد حسینی – دانش اموخته موسسه اموزش عالی کوثر
حسن آقابراتی – استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین
محمدحسن کیاشمشکی – دانش اموخته دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین

چکیده:

در این مقاله از نرم افزار آباکوس Abaqus 6.13 جهت مدلسازی و مقایسه نحوه عملکرد تیر با منطقه کاهش یافته (تیر RBS – 1 ) و تیر معمولی( بدون ناحیه (RBS در اتصال با ستون کامپوزیت۲۴ (SRC) تحت بارهای رفت و برگشتی تحت آئین نامه ATC استفاده میکنیم. ستون کامپوزیت روکش شده توسط بتن SRC (steel-encased reinforced concrete) یکی از پیشرفتهای اخیر در ساخت و ساز کامپوزیت بتنی- فولادی است. این سیستم ترکیبی جدید متشکل از صفحات فولاد- H شکل با بتن است . در این مقاله ستون و تیرهای فولادی برای ارزیابی و مقایسه عملکرد لرزهای در دو نمونه یکی تیر دارای منطقه کاهش یافتگی RBS و دیگری تیرهای متعارف (بدون ناحیه کاهش یافتگی ) مورد آزمایش قرار گرفتند. برای سهولت در ساخت مدل، آرماتورهای عرضی (خاموت) در منطقه اتصال مورد استفاده قرار گرفت و مقطع تیرکاهش یافته در نزدیکی محل اتصال معرفی شد. علاوه بر این ، به منظور افزایش مقاومت برشی در محل اتصال دو صفحه تقویتی به دور از جان ستون قرار داده شد . باتوجه به حذف محل کاهش یافتگی در تیر معمولی و ثابت باقی ماندن سایر پارامترها و به دنبال آن مدلسازی ۲ نمونه جدا از هم به این نتیجه رسیدیم که بهترین عملکرد در نمونه تیر با ناحیه کاهش یافتگی واقع می شود