سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید برزگر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
حمیدرضا ربیعی فر – استادیاران گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسین کاظم –

چکیده:

با پیشرفت صنعت سدسازی و بهره گیری از روشهای جدید درساخت سدها درکشور و توجه بیشتری که در ایران به ساخت سد خاکی نسبت به سد بتنی م ی شود استفاده از تکنولوژی رو ز در زمینه طراحی و اجرای این قبیل پروژه ها اجتناب ناپذیر است هسته مرکزی درسدهای خاکی و سنگریزه ای وظیفه آب بندی و نگهداری آب پشت سد را برعهده دارد بدلیل خاصیت نفوذناپذیری رس و فراوانی ان درطبیعت در اغلب موارد هسته مرکزی را از جنس رس می سازند با توجه به مشکلاتی که درا ستفاده از هسته های رسی وجود دارد ضرورت مطالعه و بررسی استفاده از هسته های غیررسی مطرح می شود هسته های بتن آسفالتی نه تنها در شرایط بد آب و هوایی و کوهستانی به عنوان انتخاب مناسب مطرح ند بلکه در شرایط مشابه می توانند درکنار هسته های رسی به عنوان انتخاب های قابل بررسی رقابت نمایند دراین مقاله با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود FLAC2D مقایسه ای بین نتایج آنالیز استاتیکی درسد سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی و سد سنگریزه ای البرز که با هسته رسی اجرا شده است درشرایط تراوش پایدار بعمل آمده است.