سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سامان عباسی چناری – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
بهروز بهزادفر – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خو
هومن لطیفی – دانشجوی دکترای ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا

چکیده:

راه ها، شریان های حیاتی یک کشور هستند و پل ها یکی از مهمترین سازه های راه ها بحساب می آیند که در صورت خرابی آنها بویژه در مواقع بحرانی مانند وقوع سیل ها، ارتباط راه ها قطع شده و مشکلات فراوانی بوجود می آید. علل اصلی خرابی بسیاری از پلها قبل از پایان عمرشان، عدم توجه به معیارهای هیدرولیکی در طراحی، و اجراو نگهداری از آنهاست. سالانه تعداد زیادی از پل ها، به دلیل آبشستگی در اطراف پایه هایشان تخریب می شوند. استفاده از شکاف یکی از روش های مناسب برای کاهش آبشستگی موضعی پایه های پل است. در این تحقیق ابتدا شکاف های متفاوتی از نظر طول و فاصله از کف، روی پایه پل ایجاد شد. سپس با استفاده از مدلFlow-3D الگوی جریان حول پایه های پل شکاف دار مورد بررسی قرار گرفت و بوسیله اندازه گیری تنش برشی کف، بهترین هندسه شکاف معرفی شد و نتایج نشان داد که هر قدر طول شکاف بیشتر و به سطح آب و یا به بستر نزدیکتر شود، از میزان تنش برشی کف و شکل گیری جریان های گردابه ای و آبشستگی احتمالی کاسته خواهد شد. نهایتا مشخص شد که شکاف با ابعاد ۳L/B = و بدون فاصله از بستر بهترین حالت شکاف است.