سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی هوشمند آئینی – دانشگاه آزاد اسلامی رودبار، دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه آزاد ا

چکیده:

کار بردن روشهای عددی جهت حل معادلات حاکم بر جریان می تواند شیوه مناسبی جهت کاهش زمان وهزینه مصرفی در مقایسه مدل های آزمایشگاهی باشد. امروزه با بالا رفتن قدرت محاسباتی کامپیوترها و همچنین باوجود برنامه های عددی و نرم افزارهای مناسب در زمینه CFD )دینامیک سیالات محاسباتی( استفاده از روش های عددی در تحلیل جریان قوت بیشتری گرفته است. در این تحقیق به بررسی الگوی جریان در اطراف توپ فوتبال وراگبی پرداخته ایم. برای این منظور ابتدا با استفاده از نرم افزار GAMBIT مدل هندسی ساخته شده و سپس با استفاده از نرم افزار FLUENT که بر پایه حجم محدود بنا شده است، مدل شبیه سازی شده است. همچنین در این مقاله k-ε را به عنوان مدل آشفتگی انتخاب کرده ایم. در نهایت نتایج حاصل از آنالیز به صورت نحوه الگوی جریان ،توزیع کانتورهای فشار، توزیع کانتورهای سرعت در جهت X و Y ، کانتورهای انرژی جنبشی آشفتگی و. . . ارائه شده است