سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهداد معصوم – دانشجوی کارشناسی ارشد،رشته خاک و پی ،دانشگاه استهبان
غلامحسین هوشمندسروستانی – عضو هیئت علمی دانشگاه استهبان

چکیده:

فلات ایران همواره در معرض خطر زلزله بوده است. این خطر بعلت حرکت فلات عربستان به سمت فلات ایران وآثار تنش-کرنش های حاصله ونیز عدم توانایی حرکت دادن فلات اوراسیا توسط فلات ایران بروز می نماید. زلزله بم یکی از این زمین لرزه هایی است که دارای ابعاد وسیعی از لحاظ زمین شناسی و مهندسی زلزله می باشد. زلزله بم برای شهر بم، زلزله نزدیک گسل محسوب می شود و نیروی وارد بر آن بسیار زیاد می باشد و بعلت جهت داری زلزله در این منتطقه دارای اثر جهت داری می باشد. در این مقاله، سعی شده است که نیروی وارد بر زلزله بر ساختمان- ها در زمین لرزه بم را با استفاده از طیف طرح الاستیک بدست آمده از شتاب نگاشت را با طیف ایین نامه زلزله(استاندارد ۲۸۰۰ )برای خاک های نوع ۲ و ۳ بررسی گردد. نتایج حاصله حاکی از نیروی بیش از ۴ برابری زلزله برای سازه های کمتر از ۳ طبقه و در حدود ۲ برابری برای سازه هایی بین ۷ تا ۱۲ طبقه می باشد.