سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاد یزدانی – استادیار گروه عمران دانشگاه کردستان سنندج
سیدشیث مصنفی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله

چکیده:

ساختگاههای نزدیک گسل به مناطقی اطلاق می شود که در فاصله تا ۳۰ کیلومتری گسل لرزه زا قرار دارند به دلیل مجاورت سایت با گسل زمین لرزه هایی که دراین مناطق ثبت می شوند دارای ویژگیهایی هستند که آنها را کاملا از سایر زمین لرزه ها مجزا می کند مهمترین مشخصه زمین لرزه های نزدیک گسل وجود پالسهای با پریود بزرگ به خصوص در تاریخچه زمانی سرعت است که این پالس ها به سبب اثرات جهت داری رو به جلو و جابجایی های دائمی گسل به وجود می آید اخیرا رکوردهای مناطق نزدیک گسل و نیز پالسهای ایجاد شده در آن هم از دیدگاه مهندسی زلزله و همچنین لرزه شناسی مورد توجه قرارگرفته است و دلیل آن نیز خرابی های گسترده به سبب زلزله های رخداده در مناطق نزدیک گسل شهری در چند سال گذشتها ست با توجه به وجود پتانسیل بالای رخداد زلزله در مناطق نزدیک گسل ایران از جمله کلانشهرهای تهران و تبریز به دلیل وجود گسلهای فعال اهمیت بررسی خصوصیات رکوردهای نزدیک گسل بیش از پیش آشکار می گردد.