سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیل همتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
سهراب کاشفی –
محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

هرچند که طی سالیان اخیر آیین نامه ۲۸ه۰۰ ایران تغییرات عمده ای نسبت به ویرایشهای گذشته داشته است ولی مقایسه آن با دیگر ایین نامه های معتبر دنیا می تواند نقاط ضعف و قوت آن را مشخص نموده و درویرایش های بعدی کارگشا باشد دراین تحقیق به مقایسه طیف طرح ۴ ایین نامه ۲۸۰۰ ایران هند ژاپن و اروپا EuroCode8 تحت یک شتاب مبنا و نوع خاک یکسان پرداخته شده است بدین منظور قابهای خمشی فولادی ۳و۶و۹و۱۲ طبقه با شکل پذیری متوسط مطابق با ضوابط لرزهای آیین نامه های مذکور طراحی شده است سپس برش پایه و تغییر مکان نسبی طبقات مورد بررسی قرارگرفته است و درنهایت نتیجه گردید ضریب رفتار R قاب خمشی دراستاندارد ۲۸۰۰ مقداری زیاد است که برش و جابجایی را کمتر از حد معمول نشان میدهد و درآیین نامه اروپا اثرنیروی شلاقی درساختمان های بلندمرتبه بطور صحیح درنظر گرفته نمی شود و درزمان تناوب های بالا نیاز به تحلیل مودال الزامی به نظر م یرسد.