سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی عبدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه
علیرضا مناف پور – استادیار گروه عمران دانشگاه ارومیه
علی صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

چکیده:

دستورالعمل بهسازی ایران برای اولین بار توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهیه شد و آخرین نسخه آن تحت عنوان نشریه ۳۶۰ در سال ۱۳۸۵ از طرف معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر شده است این دستورالعمل که مبنای بهسازی کاربردی سازه ها در ایران می باشد از نظر روند بهسازی روشهای تحلیل و ضوابط مربوطه مشابهت قابل توجهی به پیش استاندارد FEMA356 دارد نسل بعدی پیش استاندارد FEMA356 به عنوان استاندارد ASCE/SEI141-06 از سوی انجمن مهندسین عمران آمریکا در سال ۲۰۰۶ منتشر گردید و از آن تاریخ تحقیقات تکمیلی برای بهبود و به روز رسانی آن صورت گرفته است علیرغم مشابهت های موجود نشریه ۳۶۰ ایران در مقایسه با ASCE/SEI41-06 تفاوتهایی نیز دارد بعنوان ماثل نحوه برآورد تغییر مکان هدف برای روش استاتیکی غیر خطیو الگوی بارگذاری مربوطه می توان اشاره نمود.