سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین ملازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی
هادی بهادری – استادیار دانشگاه ارومیه
سعید تاریوردیلو – دانشیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

درهنگام وقوع زلزله های بزرگ نحوه عملکرد شریانهای حیاتی مانند مخازن آب یکی ازمهمترین مباحث مدیریتی بحران میباشد درایران اکثر مخازن ذخیره آب شرب ازنوع مستطیلی مدفون و نیمه مدفون بتنی بدون پیش تنیدگی می باشد با توجه به اهمیت موضوع طراحی این مخازن دراین مقاله سعی شده است نحوه محاسبه بارهای دینامیکی ناشی از اب داخل مخازننیروی هیدرودینامیکی و خاک اطراف مخازن مدفون بتنی با استفاده ازنشریه ۱۲۳ سازمان سابق برنامه و بودجه کشور با راهمای طراحی لرزه ای و ساخت تاسیسات آب رسانی شرکت آب ژاپن JWWA مقایسه شود نشریه ۱۲۳ درمقایسه با راهنمای JWWA تفاوت های قابل ملاحظه ای درنیروهای حاصله به دست می دهد نیروهای هیدرودینامیکی به دست آمده از نشریه ۱۲۳ تقریبا ۲برابر نیروهای بدست آمده از راهنمای JWWA می باشد ولی درمورد نیروهای دینامیکی خاک نتایج برعکس بوده و نیروهای بدست آمده از دو آیین نامه درنقاط بالا و پایین دیوار تقریبا برابر بوده ودرسایر نقاط دیوار نتایج حاصل ازراهنمای JWWA تقریبا۱/۵ برابر نتایج حاصل ازنشریه ۱۲۳ می باشد.