سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فخرالدین دانش آشتیانی –
فرشید امیری –

چکیده:

در سالهای اخیر ، آئین نامه های طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله با توجه بیشتری مورد بررسی کارشناسان امر قرار گرفت . تحقیقات انجام شده نشان می دهد، شیوه طراحی بر اساس معیار نیرو که در آئین نامه ها رایج می باشد ، نمی تواند به عنوان معیار مناسبی جهت پیش بینی رفتار المانهای سازه در نظر گرفته شود . این امر به دلیل رفتار غیر ارتجاعی اجزای سازه می باشد . در ناحیه غیر ارتجاعی با توجه به تغییرات جزئی نیرو ، تغییر شکلها به عنوان معیار حاکم بر رفتار اعضا حائز اهمیت می باشد ، بدین سبب مبحثی نوین با عنوان طراحی بر اساس سطوح عملکرد در دستورالعملهائی مانندATC40,FEMA273,356 بوجود آمد . با جایگزینی این روش به جای طراحی بر اساس نیرو ، می توان عملکرد اجزای مختلف سازه را بهتر پیش بینی کرد . در این کار پژوهشی ، رفتار لرزه ای سیستمهای بادبندی همگرا از نوع Xشکل ، به دلیل کاربرد وسیع و چشمگیر آن در صنعت ساختمان ، مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است . ساختمانهای مورد بررسی توسط آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰ ) ویرایش دوم طراحی شده اند و سپس با استفاده از ضوابط دستورالعمل بهسازی ساختمانهای موجود که مطابق FEMA273,356 می باشد ، ارزیابی می گردند . در این تحقیقساختمانهای مورد بررسی به ترتیب ۱۶،۱۰،۴ طبقه با سیستم مهاربندی هم محور می باشد . آنالیز استاتیکی غیر خطی به عنوان روش تحلیل سازه ها انتخاب شده است و نرم افزار مورد استفادهSAP2000-Ver 7.44 می باشد.آنالیز ساختمانها در دو سطح خطر- ۱و ۲ طبق تعاریف دستورالعمل بهسازی صورت گرفته است . پارامترهای مدلسازی و معیارهای پذیرش بر اساس فصل ۵ دستورالعمل بهسازی برای المانهای مختلف در نظر گرفته شده است . در ساختمان ۴ طبقه ضعف در عملکرد مهاربندهای فشاری و در ساختمانهای ۱۰ و ۱۶ طبقه، ضعف در مهاربندهای فشاری طبقات میانی و تحتانی در سطح خطر- ۱ و نیز ضعف مهاربندهای کششی در سطح خطر- ۲ در طبقات تحتانی مشاهده گردید . رفتار ستونها در ساختمان ۴ طبقه مطابق سطح عملکرد موردنظر می باشد و در ساختمانهای ۱۰ و ۱۶ طبقه، ستونها در طبقات میانی و تحتانی رفتار کنترل شونده توسط نیرو داشته اند و از لحاظ عملکرد ضعیف برآورد شده اند