سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی خوشه چرخ – عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
محمدصادق شهیدزاده – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
هومان سینا –

چکیده:

استخراج شاخصی مناسب از شتاب نگاشت برای پیش بینی خسارت ایجاد شده به طوری که بتواند در عین سادگی پاسخگوی نیازهای طرح مقاوم ساختمان باشد، از مسائل اساسی در زلزله شناسی و مهندسی زلزله بشمار می رود. در این مقاله عملکرد شاخصی جدید براساس تبدیل هیلبرت-هانگ در پیش بینی خسارت زلزله های ایران مورد بررسی گرفته است. با توجه خواص غیرخطی-غیر ایستای شتاب نگاشت، ابتدا هر شتاب نگاشت به عناصر ساده تری به نامIMF تجزیه و سپس تبدیل هیلبرت به آن اعمال شد. نتیجه این فرآیند یک نمودار سه بعدی زمان-فرکانس می باشد. برای پیش بینی شدت خسارت زلزله، حداکثر و متوسط ضرایب تبدیل هیلبرت در محدوده فرکانسی مشخص به عنوان شاخص انتخاب شدند. سپس خسارت واقعی برای سه مدل سازه بتنی سه، پنج و هفت طبقه با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی محاسبه شد. برای تعیین قابلیت پیش بینیخسارت توسط تبدیل هیلبرت، میزان همبستگی شاخص های استخراج شده با خسارت واقعی و سایر شاخص های موجود از جمله شتاب بیشینه وشدت آریاسarias( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان می دهند که شاخص حداکثر ضریب تبدیل هیلبرت AHHT-max همبستگی خوبی با سایر شاخص ها دارد و می تواند به عنوان شاخصی جدید برای تعیین خسارت زلزله بر سازه مورد استفاده قرار گیرد