سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نادیا یزدیان – کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده:

یکی از مهمترین تدابیری که به ساخت ذهنی یادگیرنده کمک می کند و سبب تسهیل مطالعه و یادگیری و پایداری و ثبات اموخته های او می شود اگاهی از شیوه های درست مطالعه و یادیگری است بالدریج ۱۹۷۴ به نقل از سیف ۱۳۶۴ درکتاب روشهای مطالعه اظهار می دارد مطالعه ثمربخش از دو عامل متاثر است یکی علاقه نسبت به مطالب خواندنی و دیگری کاربرد ماهرانه فنون مطالعه. علاقه نسبت به مطالب خواندنی سبب می شود تا شخص به مطالعه بیشتر بپردازد مطالعه بیشتر باعث کسب فنون بهتر درمطالعه می شود و کاربرد این فنون مطالعه را آسانتر و لذت بخش تر می سازد هنگامی که دانش آموزان راهبردهایی را جهت مطالعه و یادگیری انتخاب می کنند این شیوه ها ممکن است مطابق با اصول و روشهای صحیح باشد که درنتیجه موجب پیشرفت تحصیلی بالا می شود و یا ممکن است درتضادف با اصول و روشهای مطالعه باشد که منجر به پیشرفت پایین و درنتیجه یاس و ناامیدی شود بهبود و توسعه عملکرد تحصیلی فراگیران یکی از اهداف اصلی مراکز آموزشی می باشد زیرا عملکرد تحصیلی افراد اساس موفقیت و پیشرفت درهر مقطعی محسوب می گردد.