سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
امید قاسمخانی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

امروزه بتن مقاومت بالا (High-Strength Concrete, HSC) و اَبَربتن مقاومت بالا (High-Performance High Strength Concrete, HPHSC) دارای کاربرد های رو به افزایشی در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران پیدا کرده است. یکی از پارامترهای اصلی در ایمن سازی سازه های بتن مسلح در مناطق زلزله خیز، شکل پذیر بودن آنهاست. در هر یک از آیین نامه های دنیا، تدابیری اندیشه شده است تا در صورت اعمال آنها، به نوعی مقداری شکل پذیری در اعضاء فراهم گردد. در مقاله حاضر به مطالعه تئوریک شکل پذیری تیرهای بتنی مسلح دارای بتن مقاومت معمولی (Normal Concrete, NC) ، مقاومت بالا (HSC) و اَبَربتن مقاومت بالا (HPHSC) در آیین نامه های مختلف پرداخته شده است . همچنین بمنظور سهولت بیشتر و کاهش خطای محاسباتی، نمودارهای طراحی مقاطع براساس آئین نامه های مختلف جهت مقایسه و کاربرد عملی، ارائه شده است. ضمن اینکه، مقایسه آزمایشگاهی و تئوری شکل پذیری به روش آزمایشگاهی و تئوری براساس آئین نامه های مختلف برای تیرهای دارای فولاد کششی و بتن مقاومت بالا نیز انجام گرفته و گزارش شده است.