سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی معصومی – عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی
مهرناز کیایی – دانشجوی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی

چکیده:

در این مقاله ، شرایط تولید بیودیزل کاتالیز شده با لیپاز تثبیت شده کاندیدا آنتارکتیکا از چربی حیوانی و روغن سالاد مقایسه گردید. اثر دما ، میزان آب ، مقدار و نوع حلال، اثر تعداد مراحل افزودن متانل و متانولیز سه مرحله ای مورد بررسی قرار گرفتند. اثر دما، اثر تعداد مراحل افزودن متانل، مقدار و نوع حلال و رفتار متانولیز سه مرحله ای برای هر دو واکنش تقریباً یکسان بود و در بقیه موارد نتایج یکسانی حاصل نشد. متانولیز سه مرحله ای با حداکثر بازده ۸۸ و ۹۵ درصد بترتیب برای چربی خوک و روغن سالاد نتیجه گرفته شد