سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید روزبه – رئیساداره جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین
فرحناز احمدسلطانی – کارشناس مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین
مهدی کمالی – کارشناسمسئول بیابان و کارشناسمرتع آبخیزداری استان قزوین

چکیده:

در این مقاله ضمن بیان روش مطالعه به بررسی معیارهای وضعیت بیابانزائی، وضعیت جهانی تخریب اراضی و به تبع آن هزینه های لازم جهت احیای اراضی تخریب یافته پرداخته و با بررسی درآمد از دست رفته، هزینه های احیاء وسپس به آنالیز سود و زیان اشاره شده که امید است با نگرشی صحیح به این مقاله به بررسی وضعیت اراضی کشورمان بپردازیم