سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود موثقی صداقت – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته
رحمان جودی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته
حمیدرضا وثوقی فر – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

سرریزهای پلکانی از موثرترین مستهلک کننده ها در سدهای بتنی غلتکی RCC می باشند که باعث کوچکتر شدن حوضچه ارامش پایین دست شده و همچنین کاهش هزینه های اجرایی را در پیدارد در تحقیق حاضر مدلسازی جریان برروی سرریزهای پلکانی با استفاده از روش عددی و بصورت دو بعدی با دقت مضاعف در محیط نرم افزار فلوئنت صورت گرفته است باتوجه به اشفتگی جریان در رژیم غیرریزشی از مدلهای اشفته k -w و k -e و v2f برای اشفتگی جریان و برای تعیین سطح ازاد جریان از روش VOR حجم سیال مورد استفاده قرارگرفته است هدف از این مدلسازی بررسی و مقایسه پروفیل جریان غیرریزشی در مدلهای اشفتگی متفاوت بوده است نتایج تحلیل مطابقت شبیه سازی عددی در کلیه مدلهای اشفتگی با نمونه ازمایشگاهی را نشان میدهد و دراین بین مدل اشفتگی دو معادله ای Renormalized Group) k – ε f RNG دقت بالاتری را در مقایسه با مدلهای دیگر دارد.