سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جواد مرزبان راد – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
ندا پنداراتیل – امورپژوهش و توسعه محصول شرکت واگن پارس

چکیده:

دراین مقاله واگن باری کانتینر بر تحت شرایط عملیاتی مورد بررسی قرارگرفته و نتایج بدست آمده با پیشنهادات ارایه شده توسط استاندارد EN 12663 مقایشه شده است راه آهن باری یکی از بخشهای اثرگذار دراقتصاد هرکشوری است و علاوه برسودآوری مالی در عرصه حمل و نقل و ترانزیت کالا ازمنظر حذف آلودگی و خطرات ناشی از حمل و نقل جاده ای و هوایی تاثیر بسزایی دارد درشبیه سازی انجام شده در ابتدا میزان نیروهای دینامیکی ناشی از حرکت واگن برروی ریل محاسبه شدها ست سپس نیروهای اعمالی برای تحلیل تنش درشرایط ایستایی و دینامییک بکارگرفته شده است نهایتا تحلیل خستگی تحت شرایط عملیاتی مورد مطالعه قرارگرفته تا نقاط ایمن و کمتر ایمن شناخته شود پیشنهاداتی در ارتباط با بهینه سازی سازه این دسته از واگنها ارایه گردیده است.