سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آرش متشرعی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
جعفر قمی اویلی –
اعظم حسین نژاد – دانش آموختگان دانشگاه آزاد همدان
احمد رضایی –

چکیده:

دراین پژوهش داده های مختصات زمانی ده ایستگاه واقع درمحدوده گسل تبریز با محوریت شهرتبریز با داده های مشابه درشبکه محدوده البرزمرکزی با محوریت شهر تهران مورد تحلیل قرارگرفته اهست و علاوه برتعیین سرعت هرایسگتگاه و درنتیجه سرعت مرکز جرم شبکهنقاط جابجایی و سرعت نسبی هرکدام از ایستگاه ها مقایسه هدفمندی بین این جابجایی ها با سایر منابع داده نظیر بزرگی تعداد و سازوکار کانونی زلزله ها به عمل آمده است شبکه نقاط در دو مولفه ارتفاعی و مسطحاتی مورد تحلیل قرارگرفت درشبکه آذربایجان سرعت و سرعت نسبی هر ایستگاه نسبت به مرکز جرم شبکه حساب شده و یا سایر منابع داده مانند بزرگی و تعداد زلزله ها و سازوکار زلزله ها مقایسه شده است درسری زمانی مولفه افقی بزرگی سرعت ایستگاه ها از ۳۵/۱تا ۳۷/۳ میلی متر و آزیموت بردار سرعت بین ۵۲تا ۶۱ درجه متغیر است بردار سرعت به سمت شمال شرق روند نزولی داشته که با توجه به جهت متفاوت حرکت صفحات عربی و اوراسیا قابل انتظار است.