سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
موسی مظلوم – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
رضا ابراهیم پور – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:

امروزه بتن خودتراکم SCC بهعلت مزیت هایی همچون کارایی دوام و مقاومت بالا پیوستگی بیشتر بتن با ارماتور صرفه جویی کلی درهزینه و زمان اجرا ازجمله بتن های پرکاربرد می باشد همچنین به علت کارایی بالایSCC برای سازه های با تراکم آرماتور زیاد و تعدادگوشه فراوان مورد استفاده قرارمیگیرد اما از انجا که طرح اختلاط ثابتی برای بتن خودتراکم وجود ندارد و ارایه طرح اختلاط SCC به نتایج آزمایشهای روانی آن وابسته است درپروژه های عملی به علت وجود خطای کارگاهی هزینه بالا و اجرای مشکل انجام بعضی از آزمایشها و نبودن زمان کافی برای تست نمونه های بتنی درزمان طولانی پیمانکاران را دراستفاده از این بتن سست کرده است به منظور تسهیل دراستفاده اجرایی از بتن خود تراکم محققان به فکر مدلسازی آن افتادند یکی از روشهای مدلسازی شبکه های عصبی مصنوعی ARTIFICIAL Neural network می باشد.