سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داریوش طینتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدمحمود ابوالحسن علوی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

هدف از این مقاله نمایش قدرت روش اجزا محدود در تحلیل جریان سیال و مقایسه دو روش p-version h-version دراجزا محدود می باشد به این منظور ابتدا باید دامنه مورد نظر را با شبکه بندی مناسب مدل کرد این شبکه بندی می تواند به دو روش h,p انجام پذیرد دراین پژوهش ضریب اصطکاک درجریان سیال روی صفحه تخت و حول سیلندر با استفاده از کد فرترن p-version و نرم افزار )h-version( ANSYS به روش اجزا محدود مورد مطالعه قرار گرفته است برای مقایسه نتایج بدست آمده از دو روش p,h از یک شبکه بندی یکسان استفاده شده با این تفاوت که در روش p توابع شکل از درجه ۲ المان ۸ گرهی انتخاب شده است. برای صحه گذاری نتایج بدست آمده ضریب اصطکاک بدست آمده از هر دو شبکه بندی با نتایج تجربی که دراختیار است مقایسه می شود.