سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام دیندار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد بوشهر
محمود حسینی – دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مه

چکیده:

در این تحقیق یک مدل سازهای بتنی ۷ طبقه با سیستم قاب خمشی، با ویرایش اول استاندارد ۲۸۰۰ طراحی شده است و تحت ویرایش سوم استاندارد۲۸۰۰ مورد ارزیابی قرار گرفته و سطح عملکرد آن بر مبنای دستورالعمل بهسازی لرزهای محاسبه شده است. با توجه به نتایج، ساختمان ضعیف بوده و با ۳ روش بهسازی میشود. روشهای بهسازی عبارتند از: افزودن مهاربند فولادی، افزودن دیوار برشی بتنی و افزودن قاب پیرامونی بتنی. طبق نتایج در مدلهای بهسازی شده تغییر مکان هدف کاهش یافته و سطح عملکرد به ایمنی جانی رسیده است