سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آمنه ذبیحیان – دانشگاه تربیت مدرس
علی یزدیان روجانی –

چکیده:

ولتاژخروجی یک اینورتر منبع ولتاژ متشکل از تعدادی پالس می باشد تعداداین پالسها و مدت زمان دوام آنها را تکنیکهای مدولاسیون اعمال شده به اینورتر چندسطحی معین می نماید هدف همه این روشها رسیدن به یک موج دلخواه درخروجی می باشد تکنیکهایمدولاسیون اعمال شده به اینورتر منبع ولتاژ پالس هارا به طریقی تولید می کند که مولفه اصلی شکل موج خروجی اینورتر هم آن ولتاژ موردنظر باشد درهنگام انتخاب استراتژی مدولاسیون برای یک اینورتر منبع ولتاژ پارامترهایی ازقبیل اعوجاج سرعت پاسخ، سادگی اجرا تلفات و فرکانس سوئیچینگ باید مدنظر قراربگیرند هدف این مقاله مقایسه سه روش مدولاسیون سینوسی تزریق هارمونیک سوم و روش بردار فضایی می باشد لذا ابتدا سه روش مذکور به طور مختصر توضیح داده می شود و سپس خروجی های این سه روش که با استفاده ازنرم افزار MATLAB شبیه سازی شده است بایکدیگر مقایسه می شوند.