سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود پسندیده فرد – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
نسیم حمزه لو – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا- آیرودینامیک

چکیده:

در این مقاله جریان دو بعدی، لزج و گذر صوتی حول سه ایرفویل فوق بحرانی sc(2)-0412 ,sc(2)-0612 ,sc(2)-0712 در عدد ماخ و زاویه حمله های متفاوت بررسی و ضرایب برا، پسا، موقعیت شوک روی سطوح ایرفویل و دنباله ایجاد شده در پشت آن مورد تحلیل قرارگرفته است. ضرایب برا و پسا برای سه ایرفویل در عدد ماخ طراحی با نتایج تجربی مقایسه شده و تطابق خوبی را نشان می دهد. با مقایسه ضرایب برا و پسای سه ایرفویل، هندسه ایرفویل دارای کمترین نسبت ضریب برا به پسا، با استفاده از روشی منطقی در عدد ماخ های معین بهینه شده است. مقایسه نتایج ایرفویل تصحیح یافته با نتایج ایرفویل اصلی بهبود نسبی را در بهینه سازی نشان می دهد