سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید منتظر – دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر تهران، ایران
علی صادقیان مریان – دانشکده تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

سنگ شوئی جین یکی از عملیات تکمیلی مهم می باشد که امروزه به جهت ایجاد طرح ویژه و روز آمد شدن پوشاک کاربرد وسیعی پیدا کرده است . در تحقیق حاضر روشهای مختلف سنگ شوئی شامل استفاده از مقادیر مختلف پوکه معدنی، آنزیم سلولاز خنثی، آنزیم سلولاز اسیدی به تنهایی و به همراه پوکه معدنی به کار گرفته شده و ویژگی های نمونه های جین سنگشویی شده مورد مقایسه قرار گرفته است . تغییر رنگ کالاهای حاصل بوسیله رنگ سنجی روی کالا و پشت کالا و همچنین لکه گذاری آستر جیب با اندازه گیری سفیدی و تغییر رنگ مورد بررسی قرار گرفته اند. به علاوه مقاومت سایشی و استحکام کششی به همراه زاویه بازگشت از چروک برای همه نمونه ها اندازه گیری شده و میزان کریستالینیته نیز محاسبه و طیفهای آنها ارائه شده است . ساختار سطحی نمونه های عمل شده در دوحالت لیفی و پارچه ای توسط میکروسکوپی الکترونی SEM مشاهده شده است . نتایج نشان می دهند که پوکه معدنی به تنهایی به میزان یک برابر وزن جین در مقایسه با سلولازها در عملیات سنگ شویی تغییر رنگ کمی داشته و همراهی آن با سلولاز تغییر رنگ را افزایش داده است . همچنین میزان سفیدی آستر جیب نمونه های عمل شده با سلولازها کمتر از پوکه معدنی بوده است . سلولاز خنثی مورد استفاده در مقایسه با سلولاز اسیدی در عملیات سنگشوئی با تغییر رنگ بیشتری روی سطح کالا و لکه گذاری کمتری درپشت کالا و آستر مواجه بوده است. به علاوه آسیب سطحی جین در ترکیب پوکه با آنزیم بیشتر شده ولی این آسیب کاملا سطحی بوده است.