سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رمضان حسن زاده – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
بهرام میرزاییان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
معصومه تقی تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

چکیده:

کارمنبع مهمی برای امرار معاش و احراز موقعیت های اجتماعی است که درعین حال م یتواند به نارضایتی تحلیل بردن قوای جسمانی و روانی منجر شود شغل و حرفه برای افراد احساس هویت و جایگاه شرایط خاصی را فراهم می نماید تا مهارت جدیدی کسب و چالشی تازه ایجاد گردد و نیز موجبات پاداش اجتماعی و نیازبه تعلق به گروه خاص براورده گردد از سوی دیگر کار م یتواند برای سلامت جسمانی و روانی فرد خطرناک باشد یعنی علاوه برخطرات بدنی دراغلب محیط های کاری فرد را دچار اضطراب و محرومیت درماندگی یا استیصال نماید هلسو گرونهاک کوتیستین ۲۰۰۰ ریتوان و همکارانش ۲۰۰۵ اکتلرومیوگرافی ماهیچه معلمان را درطول روزهای کاری و نیز تعطیلات تابستان اندازه گیری کرده و دریافت که درمعلمین با حجم کاری بالا تنش روانی و نیز نشانگان روان تنی بیشتری مشاهده م یشود که سطح ان درتعطیلات پایین تر می اید اسناد به زبان ساده برنحوه تبیین علل رفتار دیگری یا خود انسان دلالت دارد و کاربرد آن درادراک اجتماعی به مفهوم جستجو برای علل جهت تعبیر و تفسیر خویشتن یا دیگران است.