سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرزاد دماوند –
غلامرضا محمودی –

چکیده:

هدف از این پژوهش مقایسه سبک تفکر و هوش هیجانی دانشجویان علوم انسانی سال ۸۹-۸۸ دانشگاه دولتی شیرزاد بود.بدین منظور ، نمونه ای به تعداد ۲۰۱ نفر ، از طریق روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی شوت (۱۹۹۸) و پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ – واگنر (۱۹۹۱) اطلاعات جمع آوری گردیدند .داده های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی (مرکزی و پراکندگی) و آمار استنباطی (آزمون t) مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت و با کمک نرم افزار spss برای محسابات آماری این نتایج به دست آمد : ۱) سبک های تفکر در دانشجویان دختر و پسر متفاوت است ۲) هوش هیجانی در دانشجویان دختر و پسر متفاوت است.