سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین وظیفه دوست – کارشناس ارشد مدیریت صنایع نساجی
ابوسعید رشیدی – دکتری مدیریت بازرگانی
لیلا سمیع – دکتری شیمی نساجی

چکیده:

پوشاک یکی از اقلام مصرفی محسوب میگردد که با هنجارهای اجتماعی و فرهنگی یک جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و مصرف کنندگان نسل Y سهم بالایی را دربازار مصرف این کالا به خود اختصاص داده اند و از سوی دیگر تحولات سریعی که دردهه های اخیر دربخش تکنولوژی ارتباطات فرهنگ جوامع رخ داده است موجب تغییرات شگرفی درسلیقه و رفتار مصرف این رده سنی گردیده است دراین پژوهش با استفاده از مقیاس CSI فهرست سبکهای تصمیم گیری خرید رفتار خرید پوشاک ۳۳۵زن نسل Yدردو خرده فرهنگ و جامعه ایرانی مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته است و نتیجه تحقیق تفاوت هایی را دررفتار خرید آنان به دلیل مغایرت درزیرساختارهای فرهنگی نشان میدهد.