سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احد شفیعی –
محمود نیلی احمد آبادی –
حمیدرضا قاسمی منفرد راد –
اسدالله اسلامی –

چکیده:

در کاربردهای معدنی، لاینرهای آسیا همزمان نیازمند چقرمگی و مقاومت به سایش مطلوبی هستند که دربین ریزساختارهای فولاد، ساختار آسفریتی هر دو خصوصیت را داراست. رفتار سایشی ساختار آسفریتییک فولاد پر سیلیسیم به عنوان جایگزینی مناسب برای ساختار پرلیتی که در حال حاضر برای تولید لاینرهای آسیا استفاده می شود، در محیطی مشابه با محیط آسیای نیمه خودشکن صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. نمونهها در دمای۹۰۰ به مدت ۶۰ دقیقه آستنیته و در دمای ۳۲۰ در سه زمان مختلف آستمپر شدند. نمونه ها سختی سنجی شدند و ساختار آنها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. رفتار سایشی نمونه ها که در یک آسیای گلولهای آزمایشگاهی به قطر۵۰Cm که به منظور انجام آزمایش سایش طراحی و ساخته شده بود، مورد بررسی قرار گرفت، نتایج نشان داد که فولاد آسفریتی پرسیلیسیم در مقایسه با فولاد کروم- مولیبدنی با ساختار پرلیتی به شکل قابل توجهی، مقاومت به سایش بهتری دارد. مقطع سطح سایش نمونه ها نیز به کمک میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت