سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شورش سلیمی آذر – دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
مهدی کسرائی – اعضای هیات علمی بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
عبدالعباس جعفری – اعضای هیات علمی بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
سوران عبدالله پور – دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

تعیین سایش تیغه های خاک ورز اهمیت ویژه ای دارد که اغلب آن را به روش وزنی اندازه گیری می کنند هدف از این پژوهش استفاده از روش پردازش تصویر به جای روش وزنی برای مقایسه مقدار سایش در سطح تیغه های خاک ورز قلمی و برگردان دار و تعیین بهترین جنس مقاوم به سایش برای تیغه ها بوده است د راین پژوهش از سه نوع تیغه متفاوت بر گردان دار (Kuhn ، Bellota ، dnnlvnrevK) و سه نوع تیغه متفاوت قلمی (ایرانی؛ آلمانی، برزیلی) استفاده شد. تیغه ها در شرایط یکسان خاک د رپنج مرحله متفاوت و در هر مرحله ۳۰ هکتار زمین (مجموع ۱۵۰ هکتار) توسط عملیات شخم ساییده شدند. د رهر مرحله تیغه ها در زیر یک محفظه گنبدی شکل که به گونه خاص نورپردازی می شد از ارتفاع ثابت با دوربین دیجیتال تصویر برداری شدند و سپس تصاویر در محیط نرم افزار متلب پردازش و مقادیر سایش به صورت درصد سطحی و وزنی تعیین شدند و نشان داده شد تیغه های Kuhn بهترین ساختار را جهت مقاومت به سایش دارند.