سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی کاظمی تربقان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر گروه عمران کاشمر ایران
هماسادات کاظمی – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده فنی و مهندسی
سیدمهران کاظمی – دانشجو مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر تهران

چکیده:

مجموعه پایداری از عناصرباربری که برای عمل کردن بصورت یک مجموعه واحد درتحمل و انقتال ایمن بارهای وارده به زمین طرح و اجرا شده را سازه می نامند یکی از بزرگترین مشکلات سازه های کنونی حجم آوار بسیارزیاد آن درصورت خرابی دراثر بلاهای طبیعی از جمله سیل و زلزله می باشد که این حجم آوار م یتواند سبب قطع شریانهای حیاتی گردد یکی ازفرم های سازه ای که امروزه بسیاردرحال گسترش میب اشد سازه های چادری است چادر یک نوع پوسته کششی یکپارچه نازک است که به وسیله یک ستون یا قوس فشاری نگه داشته می شود سازه چادری نوع متفاوتی از سازه های کابلی می باشد دراین تحقیق ابتدا این فرم سازه ای مورد بررسی قرارگرفته و سپس حجم آوار آن با سازه های کنونی و اثر آن برقطع شریانهای حیاتی مورد بررسی قرارگرفته است.