سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود هاشمی بنی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محسن ایزدی نیا – استادیار گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمد علی رهگذر – -استادیار گروه عمران، دانشگاه اصفهان

چکیده:

با توجه به مزایایی متعدد بکارگیری بتن پیش ساخته در انواع سازه ها در سال های اخیر رشد و گسترش قابل توجهی در استفاده از این سیستم ها مشاهده شده است. اما ضعف اتصالات پیش ساخته باعث شده استکه استفاده از این سازه های پیش ساخته با مسائل فراوانی در مناطق با لرزه خیزی زیاد مواجه باشد. که این ضعف در ساختمان های بلند مرتبه بیشتر نمایان می شود. برای این منظور در این مطالعه اقدام به مدل سازییک ساختمان ۵ طبقه با استفاده از بتن پیش ساخته و بتن در جا شده است. و نتایج مربوط برای این دو سازه مقایسه شده است. نتایج نشان داده است که ضعف های بتن پیش ساخته در این محدوده ی کاری قابل توجهنیست