سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سلیمه سادات کمیلی – کارشناس ارشد، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
فریماه آیتی – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده:

مناطق مورد بررسی که بر روی کمربند آتشفشانی ارومیه دختر واقع شده اند شامل توده های ولکانیک- ساب ولکانیک با ترکیب حدواسط تا اسیدی با ماهیت ژئوشیمیایی کالکوآلکالن بوده و در محیط فرورانش حاشیه قاره تشکیل شده اند. زون های دگرسظانی در مناطق مورد برسی شامل پتاسیک، فیلیک، آرژیلیک و پروپیلیتیک می باشند. بررسی های زمین شناسی، کانه زایی و مطالعه سیالات درگیر نشان از تشکیل کانسار مس پورفیری در هر دو منطقه دارد. دما و شوری سیالات درگیر در هر دو کانسار، مطابقه با سایر نهشته های مس پورفیری جهان می باشد.