سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی برقی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
داریوش مزرعه جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

قابهای مهاربندی همگرا CBF ازجمله سیستم های مقاوم جانبی پرکاربرد می باشد این سیستم مهاربندی به چهارنوع ضربدری شورن قطری Kشکل تقسیم میشود دراین مقاله با قرار دادن هریک ازانواع مهاربندهای همگرا درسازه های با پلان یکسان و تعدادطبقات ۳تا۹ تاثیر سیستم مهاربندی همگرا برزمان تناوب اصلی بررسی شده است آیین نامه زلزله ایران استاندارد ۲۸۰۰ برای زمان تناوب سازه های شامل سیستم مهاربندی همگرا به یک رابطه کلی بسنده نموده است دراین تحقیق به تفکیک سیستم CBF روابط جداگانه ای درجهت توسعه و تکمیل روابط آیین نامه پیشنهاد شده است.