سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی محمودی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم وصنعت ایران
شهرام خیراندیش – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم وصنعت ایران
محسن اسدی اسدآباد – استادیار پژوهشکده مواد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

فولاد زنگ نزن آستنیتی۳۱۶Lیکی از فولادهای پرکاربرد در نیروگاههای تولید انرژی است. کاربرد این فولاددر صنایع نیروگاهی با مشکلاتی همچون هزینه زیاد عنصر نیکل همراه است. فولادهای آستنیتی کروم- منگنز دارجایگزین مناسبی برای فولاد زنگ نزن آستنیتی۳۱۶L در صنایع نیروگاهی محسوب می شوند. در تحقیق حاضر یک فولاد جدید آستنیتی کروم-منگنزدار با ترکیب شیمیاییشد و پس از ریخته گری و نورد گرم ریز ساختار آن توسط میکروسکوپ نوری و آنالیز اشعه ایکس مورد مطالعه۰٫۱%C-12%Cr-23%Mn-0.9%W طراحی شد و پس از ریخته گری و نورد گرم ریز ساختار آن توسط میکروسکوپ نوری و آنالیز اشعه ایکس مورد مطالعه قرار گرفت. سپس خواص کششی آن با فولاد۳۱۶L مقایسه شد. نتایج تحقیق نشان داد که فولاد طراحی شده مطابق با پیش بینی نمودار شفلر ساختار تک فاز آستنیتی داشته و خواص کششی قابل مقایسه ای با فولاد۳۱۶Lدارد