سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی جباری ظهیر آبادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی عضو باشگاه پژوهشگران جوان دا
کلثوم نامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده:

با پیشرفت علوم و تکنولوژی و افزایش تاثیرات فناوری اطلاعات در زندگی بشر فرایند آموزش و یادگیری نیز دستخوش تغییرات زیادی شده است. آموزش الکترونیکی، آموزش از راه دور و آموزش مجازی همگی مباحث جدیدی است که به تدریج جای خود را در بین روشهای آموزشی باز میکند. آموزش الکترونیکی و آموزش مجازی در واقع آموزش از طریق کامپیوتر، شبکههای کامپیوتری چند رسانهای و اینترنت است که به مدد رشد روز افزون فناوری اطلاعات سهل الوصول گشته است. آموزش از راه دور نیز گاه به همین روشها و گاه به روشهایی اطلاق میشود که توضیح بیشتر آن در این بررسی آمده است و به همراه دیگر رویکردهای نوین آموزشی با رویکردهای سنتی آموزش مقایسه گردیده است.