سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم نوذرپورشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر
مینا حقانی – دانشجوی کارشناسی ارشدکامپیوتر
حمیدرضا صداقت خواه – دانشجوی مهندسی کامپیوتر

چکیده:

خوشه بندی یکی از مسائل مهم و اساسی درمباحث داده کاوی و حوزه های مرتبط با آن می باشد که می توان با استفاده از این تکنیک در فرمول بندی به بهبود رسید دراین مقاله سعی شده است که تفاوت خوشه بندی و دسته بندی را به گونه ای نشان دهیم که با توجه به بررسی رویکردهای خوشه بندی ناسازگاری های موجود را مرتفع کنیم و برای گروه های متفاوت از متدها و رویکردهای بهینه ی خوشه بندی استفاده شود انواع رویکردهای خوشه بندی را ذکر کرده و نشان میدهیم که همیشه یکمتد خوشه بندی برای انواع داده ها مناسب نخواهدبود و با توجه به بروز تغییری در داده ها روش خوشه بندی نیز بایستی تغییر داد به علاوه ما برای هر دسته معایب و مزایای تکنیکهای آن دسته را تعریف می کنیم ما امیدواریم دراین مقاله درک بهتری از جهات مختلف موضوعات مورد تحقیق و پژوهش ارایه دهد و اینکه چگونه تکنیکهایی که دریک حوزه گسترش یافته اند می تواننددر حوزه هایی که از ابتدا جزء پیش فرض نبوده اند موثر واقع شوند.