سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ایمان مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
امیر شاکریان – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
احسان بیگدلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
عرفان علی اکبرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

الودگی مواد غذایی ناشی از ترکیبات شیمیایی خطرناک یکی ازمسائل بحث انگیز در زمینه امنیت غذا می باشد عدم توجه به کنترل مواد غذایی از بدو تولید تا زمان مصرف موجب ورود الاینده های شیمیایی به چرخه غذایی می گردد و برطرف کردن و حذف این مواد از غذا بسیار مشکل و پرهزینه است الودگیهایمواد غذایی می تواند ناشی از الودگی هوا آب و خاک فلزات سمی دی اکسین ها سموم ضدقارچ و همچنین سموم طبیعی مانند مایکوتوکسین ها و گلیکوزیدهای سیانوژنیک باشد با توجه به ضرورت تشخیص این ترکیبات در مواد غذایی روشی سریع در تشخیص الاینده های غذایی به نظر لازم و ضروری می رسد روش PCR روشمولکولی روشی است برپایه شناسایی DNA که نسبت به سایر روشها از دقت و سرعت عمل بالایی برخوردار است با این روش علاوه بر تشخیص الاینده های غذایی می توان نوع گوشت دامهای مختلف در مواد غذایی و همچنین نوع گونه های ماهی را نیز از هم تشخیص داد.