سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
علی لکی روحانی – استادیاردانشکده فنی، دانشگاه زنجان

چکیده:

امروزه الیاف پلیمری FRP)به طرز گسترده ای در مقاوم سازی سازه های بتن آرمه استفاده می شوند. نسبت بالای مقاومت به وزن، مقاومت در برابر خوردگی و حمل و نصب آسان، موادFRP را به عنوان گزینه ای مورد توجه در بسیاری از پروژه ها مطرح کرده است. لذا استفاده از مصالح جایگزین فولاد، برای بتن تحت شرایط مهاجم و افزایش توان مقاومتی سازه های بتنی افزایش یافته است، که در میان شیوه های مورد استفاده الیاف پلیمری دو شیوه بیشتر مطرح می باشد که اولین آن تسلیح با اتصال خارجی EBR) یعنی چسباندن ورقه هایFRP بر سطوح خارجی سازه ها، دوم نصب در نزدیک سطحNSM) که براساس ایده ی کار گذاشتن مصالح مقاوم کننده در شیارهای تعبیه شده در سطح تیرها شکل گرفته است. در این مقاله روش نوین مقاوم سازی تیرهای بتنی با میلگردهای FRP که به روش نزدیک سطح استفاده می شوند را با روش رایج استفاده از ورقهای FRP با توجه به نتایج تحقیقات آزمایشگاهی مقایسه می کنیم. در پایان مشخص گردید که افزایش مقاومت در روش NSM بیش از روشEBR بوده و مکانیزم حاکم از جدایش به شکست تیر همراه با تسلیم FRP تبدیل می شود.