سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شایان پاک نیت – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

به دلیل رخداد بلایای طبیعی در سال های اخیر، محققین به دنبال درک صحیحی از رفتار واقعی سازه ها هستند. روش های متداول ارزیابی عملکرد لرزه ای می توانند تا حدود زیادی آنها را در رسیدن به این مهم یاری رسانند. در این مقاله سعی برآن است تا روش های استاتیکی غیرخطی موجوددر آئین نامه ATC-40 ، نشریه FEMA 356 و روش های اصلاحی خطی سازی معادل و اصلاح جابه جایی موجود در پروژه تحقیقاتی FEMA 440 با یکدیگر مقایسه شوند. این مقایسه و تعیین میزان برتری آنها نسبت به یکدیگر به کمک روش تحلیل دینامیکی غیرخطی انجام می پذیرد. این مهم به این دلیل است که طبیعی ترین روش تحلیل سازگار با رفتار فیزیکی سازه ها حین زمین لرزه، تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی است. در این میان با توجه به تک مودی بودن الگوهای توزیع بار جانبی بکار رفته در روش بارافزون سنتی و جهت در نظرگرفتن اثرات مدهای بالاتر، از روشبارافزون مدال اصلاح شده ) MMPA ،۸ ، ( استفاده شده است. مدل های سازه ای استفاده شده، مدل های منظم سه بعدی با تعداد طبقات مختلف ۴ ۲۱ و ۲۱ هستند. سیستم لرزه بر تمامی آنها، سیستم لرزه بر فولادی قاب خمشی ویژه در دو جهت است. نتایج بدست آمده در انتها می تواند منجر به تشخیص هرچه بهتر روش مناسب ارزیابی عملکرد لرزه ای برای سیستم های فولادی قاب خمشی ویژه شوند