سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نادعلی رمضانپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، عضو هیئت علمی گروه عمران، قائمشه
سیدکیوان داودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه عمران، قائمشهر، ایران.
محمدصادق مرتضوی –
سینا کریمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، گروه عمران، باشگاه پژوهشگران جوان، س

چکیده:

در سال های اخیر، بحث در مورد مفهوم حمایت و توسعه پایدار توجه روز افزونی را به حمل و نقل و سیستم های بهره برداری از زمین جلب کرده است. چشم انداز چند بعدی تغییر پذیری پایدار به عنوان یک نقطه مرجع برای کارشناسانپذیرفته شده است؛ نمونه قابل توجهی در مفهوم (سه ستون توانایی پایدار) که به بررسی ایده پایداری از چشم انداز سه بعدی: اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست می پردازد. در این مقاله روش مبتنی بر ارزیابی فازیF-BEM که یک ابزار مفید برای ارزیابی پایداری سیاست های جایگزین حمل و نقل است، به نمایش در می آید. ساختار این روش مفهوم سه ستون پایدار را با استفاده از مجموعه ایی از شاخص هایی به عنوان متغیر های ورودی تصویر کرده است. این روش شاخص کلی فازی پایداری هر یک از سیاست های جایگزین تجزیه و تحلیل شده را تعیین و در مورد ابعادترکیبی پایداری (سهم، ماندگاری و دوام) اطلاعات فراهم می کند. درنتایج، به منظور تجزیه و تحلیل کاربرد عملیاتی و اثربخشی روش پیشنهادی، سیاست های مختلف کاهش آلودگی با اشاره به مطالعه موردی در مقایسه با استفاده از روش فرآیند تحلیلی سلسله مراتبیAHP) مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، اطلاعات مفیدی در تفسیر نتایج در مورد ظرفیت این مدل که به عنوان یک جایگزین به جای روش های سنتی ارزیابی پایداری استفاده شده بدست آمده، و گسترش بیشتری از این پژوهش را نمایان ساخت.