سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهین آفتابی – کارشناس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- دانشجوی کارشناسی ارشد د
جواد مظفری – عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
سونا حسین آوا – عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
سید محمد میری – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

جوانه های درختان بالغ فندق از کولتیوارهای پاییزه، پشمینه و گردویی پس از ضدعفونی با سه روش ۱- کلرید جیوه ۰/۱% به مدت ۷ دقیقه ۲- کلرید جیوه ۰/۱% به مدت ۴ دقیقه + ۱/۶% سفید کننده تجارتی (۵% کلر فعال) به مدت ۲۰ دقیقه ۳- ۲/۵% سفید کننده تجارتی (۵% کلر فعال) به مدت ۱۵ دقیقه در ۵ محیط کشت پایه شامل WPM ،DKW ،MOLT ،PT و MS/2 کشت گردیدند. ضد عفونی با ۲/۵% سفید کننده تجارتی ( ۵ % کلر فعال) به مدت ۱۵ دقیقه با تولید ۰/۴۶% ± ۹۴/۲۸ ریز نمونه های غیر آلوده و سالم به عنوان روش ضد عفونی مناسب و محیط کشت MOLT با ترکیب هورمونی (بنزیل آدنین ۱/۵ میلی گرم در لیتر, جیبرلیک اسید ۰/۱ میلی گرم در لیتر و ایندول تری بوتیریک اسید ۰/۰۴ میلی گرم د ر لیتر) که تعداد برگ، طول شاخساره و کیفیت رشد بالایی را در ژنوتیپ های پاییزه و پشمینه تولید نمود به عنوان محیط کشت مناسب برای رشد ریز نمونه های هر دو ژنوتیپ و محیط کشت PT با ترکیب هورمونی (بنزیل آدنین ۰/۵ میلی گرم در لیتر , جیبرلیک اسید ۰/۱ میلی گرم در لیتر و ایندول تری بوتیریک اسید ۰/۰۴ میلی گرم در لیتر) به عنوان محیط کشت مناسب برای رشد ریز نمونه های ژنوتیپ گردویی تشخیص داده شد.