سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار و مدیر گروه پژوهشی فناوریهای نوین دانشگاه سمنان
وحید اقتصادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

دراین مقاله سعی می گردد که یک مقدمه ساده کوتاه و جامع از روشهای سنتی و نوین طراحی سازه های فولادیارائه گردد و با بیان ضعف های روشهایسنتی نیازبه روشهای تحلیل پیشرفته اثبات شود روشهای سنتی تحلیل / طراحی مبتنی برعضو هستند و برای طراحی سازه ها با استفاده از این روش ها نیاز است که تمام اعضا با ضرایب تشدید و ضرایب طول مربوط به خود توسط روابط اندرکنش دستورالعمل AISC-LRFD کنترل شوند. روشهای تحلیل پیشرفته مبتنی بر سازه هستند و در آنها اثرات غیرخطی هندسی و غیرخطی مواد بصورت مستقیم وارد تحلیل میگردد و نیازی به کنترل ظرفیت عضو منفرد نمی باشد این روشها توزیع مجدد غیرارتجاعی نیروهای داخلی اعضا به سبب شکل گیری مفاصل خمیری را درنظر گرفته و تمام مدهای گسیختگی سازه را دراختیار طراحان قرار میدهد.