سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سحجاد اسماعیل زاده – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
وحید شعبانی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی کر مانشاه
علی اشرف جلیلیان – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی کر مانشاه

چکیده:

سیل یک پدیده هیدرولیکی- هیدرولوژیکی است که در زمینهای مجاور رودخانه ها، سدها یا منابع آب به وقوع م یپیوندد. بر اساس تجارب جهانی راههای مقابله با سیلاب به دو بخش سازه ای و غیرسازه ای تقسیم بندی می شود. در این مقاله به برخی از روشهای مهم و کاربردی سازه ای نوین اشاره شده و در قسمت نتیجه گیری مزایا و معایب این روشها بیان گردیده است و در انتها با جم عبندی کارهای انجام شده راهکارهایی برای مقابله با سیلاب در مناطق شهری ارائه می شود امید است که این راهکارها برای کشور عزیزمان ایران که در معرض آسیب سیل است مفید باشد.