سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا فیوض – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه خلیج فارس بوشهر
بهزاد اخلاصی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران

چکیده:

وجود نامنظیم درسازه ها در رفتار لرزه ای آن پیچیدگی های خاصی را اعمال می کند که تحلیل را دچار مشکل می سازد بهعنوان مثال اثرات مودهای بالاتر بخصوص مودهای پیچشی در رفتار لرزه ای سازه گاهی بیشتر از مودهای ابتدایی می شود و یا اصولا تغییر شکل سازه کاملا دگرگون می گردد و یا بخشهای مختلف سازه دارای پریودهای منحصر بفرد می شوند به همین دلیل ساختمان های نامنظم نیاز به شکل پذیری و مقاومت ویژه ای دارند و برای تحلیل آنها نیاز به روشهایی است تا بتوان این نیازمندی ها و پیچیدگی ها را درنظر گرفت. در هر حال باید توجه داشت مقدار بی نظمی و نوع بی نظمی در به وجود آوردن نوع و میزان خسارت بسیار موثرند از جمله ی این نامنظمی ها نامنظمی در پلان میباشد که اگر از حد ومرز تعیین شده در آیین نامه بیشتر باشد می تواند موجب خسارتهایزیادی در سازه گردد نامنظمی پیچشی نیز از این نوع نامنظمی می باشد که در آن مرکز جرم و مرکز سختی از هم فاصله دارند.